Mere Frihed

Vi er gode til at tage ansvar for os selv og hinanden. Derfor skal vores liv ikke reguleres i detaljer med forbud og regler. Du er bedst til at bestemme over dit liv, så det skal du have friheden til.

Læs mere

Det sidste af de 4 vigtige indsatsområder for Liberal Alliance, er personlig frihed. Det er den mærkesag der indrammer alle de andre og samtidig er  løsningen på mange af de problemer samfundet i dag har forkrampet sig med. Når vi sikrer afskaffer overformynderiske og ofte meget dyrt administrerede love og regler, ja så sikrer vi også større frihed for den enkelte.
Ansvar til at tage fat og frihed til at kunne gøre det bedst muligt. Vi er ikke ens og vi vil ikke ensrettes. Det giver vækst og velstand at sætte frihed højest.
Frihed til at kunne søge sin egen lykke. Frihed til at tjene penge og forsørge sig selv og sine. Frihed til at holde ferie når det passer bedst. Frihed til selv at råde over sine penge. Feriepenge udbetalt samen med lønnen.
Frihed fra dumme love og regler som knivloven, burka-loven, hundeloven, solarieloven.
Danmark har fået en frihedsminister for U-landende, men vi mangler i høj grad en Frihedsminister for Danmark. Væk med Big Mother-samfundet.
Den opgave hjælper vi gerne med i Liberal Alliance. Så giv os 8 mandater ved næste valg.

Lavere skatter

Ingen betaler så meget i skat som danskerne, og de høje skatter står i vejen for vækst og udvikling. Det kan ikke betale sig for Danmark, at skatterne er så høje, og den bedste velfærd er at lade dig beholde nogle flere af dine penge selv.

Læs mere

En flad skattesats-struktur vil sikre at det kan betale sig at yde en ekstra indsats, og samfundet vil sikre sig en god indtægt derved i fremtiden. Dygtige folk fra ind- og udland vil have økonomisk grund til at forblive bosiddende i Danmark. Og ikke kun skulle nøjes med vores gode vejr, charmerende fremmed-tolerance og fantastiske sygehusvæsen?!
Derfor foreslår Liberal Alliance én, og kun én, skattesats på 40 procent på personlig indkomst.
Et retfærdigt skattesystem er også et enkelt system – uden fradrag og særlige regler for nogen frem for andre. Systemet skal forenkles, hvorved den “tomme produktion” der opstår ved skatte-skubberi og skatte-tænkning undgås.
Derved kan alle selv beregne deres skat, og vi kan nøjes med langt færre ansatte i skatteforvaltningerne.
Enkelt og let. Men det kræver reformer – og her er din eneste chance Liberal Alliance. Danmarks Eneste Liberale Parti.

Højere vækst

Den økonomiske vækst i Danmark er gået i stå. Vækst skaber nye job og en sund dynamik i samfundet. Derfor skal vi give virksomhederne bedre vilkår, så de klarer sig godt og skaber vækst og beskæftigelse.

Læs mere

Vækst giver velstand
Vi bliver nødt til at starte med at sikre vores arbejdspladser. Vel at mærke jobs der er med til at skabe indtægt til fællesskabet. Private virksomheder skal have bedre vilkår. Det er livsnerven for vores samfund!
Uden private investorer der tør igangsætte og bevare initiativet i Danmark er der ingen jobs at få, og dermed ingenting at betale skat af – og dermed igen ingen penge til fællesskabet.
Liberal Alliance vil nedsætte virksomhedsskatten og gerne med tiden helt fjerne den, samt forenkle tunge regler og fjerne uretfærdige forhindringer for iværksættere eller investorer der kan og vil skabe arbejdspladser og dermed indtjening.
Vækst er den eneste langtidssikrede vej ud af krisen og giver samtidig et fornuftigt skattegrundlag, der sikrer statens indtægter til at hjælpe de svageste, skabe den nødvendige infrastruktur osv.
Det enkelte menneske skal have frihed til og mulighed for at skabe sig et godt liv for sig selv og sine nærmeste. Det skal igen være omgivet med respekt og en særlig status, at kunne opnå en sådan rigdom og indtjening, at man derved også sikrer et socialt sikkerhedsnet for dem som oplever modgang og hårde tider.
Når staten tilvejebringer rammerne og rydder unødige hindringer af vejen for investering og innovation, så får alle friheden til at være med til at skabe væksten. Og den vil komme af sig selv som korn der sås og vokser til en kornmark.

Mindre bureaukrati

Alt for meget arbejde i den offentlige sektor er tomt arbejde. Overflødig dokumentation, tunge og indviklede regler, langsommelig sagsbehandling, registrering og kontrol. Det kan vi gøre bedre.

Læs mere

Når vi forlanger fokus på vækst og iværksætteri i den private sektor, som den eneste holdbare løsning på den nuværende krise, må vi dog også huske at se på omkostningssiden. Får vi noget for vores skattepenge – eller kunne det gøres bedre?

Liberal Alliance vil i første omgang kræve, at der bliver rettet op på regeringens fallit overfor den offentlige sektor.
35-40.000 flere ansatte i den offentlige sektor siden Poul Nyrup? Og så under en såkaldt borgerlig regering? Første skridt må være, at vi kommer tilbage til dette stade – altså 40.000 færre ansatte i den offentlige sektor; der var ikke tale om minimalstat under Nyrup!
Der hvor det offentlige forbrug efter vores mening er fejlet  er i form af kontrolfunktioner, er på det enorme krav der er til indberetninger og overvågning af den offentligt ansatte. Det nytter ikke at lave en ny lov hver gang der opstår en fejl. Vi må stole på, at de ansatte vil deres job og gør det bedst muligt. Og hvis de fejler må vi vide at det er menneskeligt, men at der også skal drages ansvar.
Hvis en person ikke magter sit job må man finde en anden til det. Man behøver ikke lave en lov eller regel og genindsætte forvaltere som i stavnsbåndet til at piske rundt med folk. Det er nedværdigende og alt for dyrt at have dobbeltfunktioner på den måde.
Det offentlige skal effektiviseres – med fokus på tillid og uddelegering. Og væk med alle overflødige regler, indberetninger og overkontrol. Der er nok at tage fat på.